Okuma-Yazma 1. Seviye

Genel

Bu eğitim programı ile okuryazar olmayan bireyler; okuma-yazma becerisinin yanı sıra matematik ve temel yaşam becerisi de kazandırılır. İlköğretim programlarına devam edip ve daha sonra da paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedefler.

Konu Başlıkları

  • Okuma yazma
  • Yaşam becerisi
  • Matematik

İstihdam Alanları

Bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma-yazma becerisi kazandırılmaktadır

MODÜLER PROGRAM

120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ