Temel Dini Kavramlar

Genel

Temel Dini Kavramlar Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin; 

Allah inancı ile ilgili kavramları bilmesi, 

Melek inancı ile ilgili kavramları tanıması, 

Kur’an-ı Kerim inancına ait temel kavramları bilmesi,

İslam ahlakında olumlu tutum ve davranışlara ait kelimeleri kavraması, 

İslam ahlakında olumsuz tutum ve davranışlara ait kelimeleri kavraması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Kavram Bilgisi

Allah İnancı ile İlgili Kavramlar

Melek İnancı ile İlgili Kavramlar

Kur’an-I Kerim İnancı ile İlgili Kavramlar

Peygamber İnancı ile İlgili Kavramlar

Ahiret İnancı ile İlgili Kavramlar

Kader İnancı ile İlgili Kavramlar

İbadetler ile İlgili Kavramlar

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

12 Yaşını tamamlamış olmak,

 Okuryazar olmak

MODÜLER PROGRAM

60 SAAT EĞİTİM SÜRESİ