Kitabımı Öğreniyorum

Genel

 Kitabımı Öğreniyorum Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin; 

 Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacını ve özelliklerini kavraması, 
 Kur’an-ı Kerim’in indiği ortamı tanıması, 
 Kur’an-ı Kerim’in açıklamasında Peygamberimizin ve Ashabının rolünü bilmesi,
 Kur’an-ı Kerimin anlaşılmasında meal, tefsir ve bilimsel verilerden faydalanmailkelerini kavraması, 
 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve toplum özelliklerine örnek vermesi
Kur’an-ı Kerim’de çok okunan bazı ayet ve surelerin tefsirini bilmeleriamaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları

 Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri 

 Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması
 Kur´an-ı Kerim’de İnsan ve Toplum 
 Kur’an-ı Kerim Kıssalarından Örnekler 
 Kur’an-ı Kerim’den Örnek Sure Tanıtımları 
 Kur’an Kavramlarından Örnekler 
 Kısa Sure ve Ayet Tefsirlerinden Örnekle

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak, 

 10 yaşını tamamlamış olmak, 
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fizikselve zihinsel) sahip olmak.