Sahabe Hayatı

Genel

 İslam, yeryüzüne Peygamber Efendimizin yanında yetişen arkadaşları dostları ve inananlarıtarafından yayılmıştır. Sahabe özverili   çalışmaları, samimiyetleri sayesinde günümüzde farklıbir konuma sahiptir. Bu Kurs programı sınırlı sayıdaki sahabe isimlerini ön plana   getirerekonların hayata bakışlarını anlatmayı hedeflemektedir.

 Sahabe Hayatı Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin;
 Anadolu’ya rengini veren sahabileri tanıması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Sahabe Kavramı ve Kapsamı 

 Mekke Döneminde Öne Çıkan Sahabiler 
 Medine Döneminde Öne Çıkan Sahabiler 
 Anadolu’ya Rengini Veren Sahabilerden Örnekler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 12 Yaşını tamamlamış olmak, 

 Okuryazar olma

MODÜLER PROGRAM

36 SAAT EĞİTİM SÜRESİ