İslam Tarihi

Genel

 İslam tarihinin konusu, amacı ve metodunu bilmesi,

 İslam dininin yayılmasında Türklerin rolünü bilmesi, 
 Hz. Muhammed’in peygamber oluşu ve İslam’ın Mekke-Medine dönemini bilmesi, 
 Günümüz İslam dünyasında yaşayan Müslümanları tanıması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 İslam Tarihine Giriş ve Asr-ı Saadet Dönemi 

 Dört Halife (Hulefa-i Raşidin) Dönemi 
 Emeviler 
 Abbasiler 
 İslamiyet ve Türkler 10Günümüz İslam Dünyası

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 12 Yaşını tamamlamış olmak. 

 Okuryazar olmak.

MODÜLER PROGRAM

54 SAAT EĞİTİM SÜRESİ