Elde Aplike Yapımı

Genel

Elde Aplike Yapımı kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliğitedbirlerini alarak nakışta işlemeye hazırlık işlemlerini yaparak, çizilen desenözelliğine göre elde aplike iğne teknikleri ile ürün oluşturması ile ilgili bilgi vebeceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

NAKIŞTAİŞLEMEYEHAZIRLIK

DESEN PANOSU

DESENTASARIMLARI

ELDE APLİKE

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.