Oyalar

Genel

Oyalar kurs programını bitiren bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne oyası tekniği ile ürün oluşturma, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekik oyası tekniği ile ürün oluşturma, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ oyası tekniği ile ürün oluşturma, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak firkete oyası tekniği ile ürün oluşturma, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyaların bakımını yapma ve korumabilgisine sahip olması,amaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

İĞNE OYASIYAPMA

MEKİK OYASIYAPMA

TIĞ OYASIYAPMA

FİRKETE OYASIYAPMA

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

328 SAAT EĞİTİM SÜRESİ