Yapma Çiçek Yapımı

Genel

Yapma Çiçek Yapımı kurs programını bitiren bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 

Geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması, 

Açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapması,

Kâğıt çiçeğin ön hazırlık işlemlerini ve yapım aşamalarına göre kâğıt çiçek üretimini yapması, 

Ürünlerin bakımı ve korunması, amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

TASARI İLKELERİ

TUTKALLI HAMUR ÇİÇEK

DOKU

RENK

HAZIR ÇİÇEK VE FANTEZİ TASARIML

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

288 SAAT EĞİTİM SÜRESİ