Gaziantep Sedef El İşlemeciliği

Genel

     

 Motifleme, tel işleme, oyma, sedefleme, renklendirme, cilalama,temizleme ve bakım işlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.  

Konu Başlıkları

         Formları tasarı ilkelerine göreyüzey içinde düzenlemek

        Yüzeyi Onarmak
        Geometrik Motifler Çizmek
        Bitkisel Motifler Çizmek
        Rumi Motifler Çizmek
       Kenar ve Kitabe Motifleri Çizmek
       Tel işleme uygulaması yapmak

İstihdam Alanları

  

     Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ahşap Teknolojisisektöründe, 
     1. Atölyeler, 
     2. Kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilir.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

            


            1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 
            2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.