Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

Genel

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar için Hijyen Eğitimi kurs programınıtamamlayan bireyin; alanında hijyen kurallarına uygun çalışması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Halk sağlığı açısından riskoluşturan etkenler veenfeksiyonla ilgili temelkavramları açıklar.

Güzellik ve saç bakımhizmetlerinde bulaşıcıhastalıklara yönelik koruyucuyaklaşımları açıklar.

Hijyen eğitimi ile ilgili mevzuatıaçıklar

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak.

Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

8 SAAT EĞİTİM SÜRESİ