Ut Eğitimi

Genel

Ud enstrümanında ritim kalıplarını kullanabilme, diziler ve usullerle repertuar oluşturabilme ve enstrümanı tekniğine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları

 • Müziğin temel öğeleri
 • Boş teller ve notalar
 • Ud enstrümanında iki ve sekiz zamanlı ritim kalıpları
 • Ud enstrümanında hüseyni
 • Kürdi
 • Hicaz
 • Nihâvent
 • Acemaşirân
 • Segâh
 • Hüzzam
 • Hicazkâr
 • Sultaniyegâh ve muhayyerkürdî makamları
 • Diziler ve usuller
 • Göçürülmüş bileşik makamlar

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.