Şiş Örücülüğü

Genel

Şiş Örücülüğü kurs programını bitiren bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 

Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleriyapması, 

Renkli yüzey düzenlemeleri yapması, 

Ürüne uygun model tasarlayıp desen çizmesi,

Pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirmesi,

Şiş örücülüğünde şifre danteli yapması,

Ürünlerin bakım ve korunmasını yapmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

TASARI İLKELERİ

RENK

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜTEMELTEKNİKLER

ŞİŞÖRÜCÜLÜĞÜNDEŞEKİLLENDİRME

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.