Şiş Örücülüğü

Genel

Şiş Örücülüğü kurs programını bitiren bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 

Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması, 

Renkli yüzey düzenlemeleri yapması, 

Ürüne uygun model tasarlayıp desen çizmesi,

Pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirmesi,

Şiş örücülüğünde şifre danteli yapması,

Ürünlerin bakım ve korunmasını yapması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

TASARI İLKELERİ

RENK

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜ TEMEL TEKNİKLER

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE ŞEKİLLENDİRME

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.