Dekoratif Deri Yastık Dikimi

Genel

1. Dekoratif deri yastık dikimi kurs programını bitiren bireylerin;

Düz dikiş makinası veoverlok makinalarını kullanabilmesi, fermuar dikebilmesi, model tasarlayıp kumaşımodele uygun kesme, ürüne dönüştürme ve ütüleme ile ilgili bilgi ve beceri sahibiolması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

DÜZ DİKİŞ

OVERLOK

FERMUAR DİKİM

MODELTASARLAMA VEDESEN ÇİZİMİ

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

    1. Okuryazar olmak,

    2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

140 SAAT EĞİTİM SÜRESİ