Makrome Örgü Yapımı

Genel

Makrome Örgü Yapımı kurs programını bitiren bireyin,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

Anadolu’daki geleneksel Türk el ve süsleme sanatlarını araştırarak dosyahazırlaması,

Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,

Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleriyapması,

Makrome ürün tasarımı ve tasarıma uygun makrome ürünü yapması,

Ürünlerin bakımını ve korunmasını yapmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

ÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI

MAKROMEDEFANTEZİ DÜĞÜMTEKNİKLERİ

MAKROMEDETEMEL DÜĞÜMTEKNİKLERİ

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.