Türk Sanat Müziği Suzinak Makamı

Genel

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

Programın ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 

Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir. 

Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

Konu Başlıkları

Türk müziğinde ses kavramı,çıkarma teknikleri ve ses sağlığınıkorumayı kavramak

Türk Müziğinde Ses ÇıkarmaTeknikleri ve Ses Sağlığı

 Türk sanat müziğinin tarihi vekullanılan müzik terimlerinikavramak

Türk Sanat Müziğinin Tarihi veKullanılan Müzik Terimleri

Türk müziğinde kullanılan notalarınadları ve değerlerini uygulamak

Türk Müziğinde KullanılanNotaların Adları ve Değerleri 

Ses sınıflarını kavramak Seslerin Sınıflandırılması

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Müzik eğitimini alacak yeteneğe sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

160 SAAT EĞİTİM SÜRESİ