Şiş Örücülüğünde Çorap Örme

Genel

Şiş Örücülüğünde Çorap Örme kurs programını bitiren bireyin,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması, 

Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,

Ürüne uygun model tasarlayıp desen çizmesi,

Şiş örücülüğünde temel teknikleri uygulaması, 

Şiş örücülüğünde ajur tekniğini kullanıp model üretmesi, 

Çorap yapımında çeşitli teknikleri uygulayıp ürün oluşturması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

MODELTASARLAMA VEDESEN ÇİZİMİ

ŞİŞ ÖRÜCÜLÜĞÜTEMELTEKNİKLERİ

ŞİŞÖRÜCÜLÜĞÜNDEAJURLUMODELLER

ŞİŞÖRÜCÜLÜĞÜNDEÇORAP YAPIMI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

100 SAAT EĞİTİM SÜRESİ