Servis Komisi (Servis ve Sunum Teknikleri )

Genel

Bu programda kursiyerlere; servis öncesi ve sonrası ofis, salon ve servis araçlarının temiz ve düzenli olmasını sağlama, servis esnasında salon, bar, mutfak ve bulaşık hane arasında taşıma işlerini yapma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Kişisel bakım
  • Sanitasyon
  • Servise ön hazırlık
  • Masa üstü servis takımları
  • Masa örtüleri ve peçeteler
  • Kuver açma
  • Taşıma ve boş toplama
  • Bulaşık yıkama ve çöp atımı

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında; konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeteryalarda, bar ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.