Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi

Genel

İşyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır

Konu Başlıkları

Personel özlük işlemleri, iş sözleşmeleri, yasal bildirimler ve e- bildirge ve işveren teşvikleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, primler ve ikramiyeler, ücret ve ücret bordrosu uygulamaları, paket programda bordro uygulamaları.

İstihdam Alanları

Programı başarıyla tamamlayanlar şirketlerin personel işleri ya da insan kaynakları birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Lise mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.