Tığ Örgü Şapka

Genel

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenmeolanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Konu Başlıkları

Tığ örücülüğünde temel teknikleryapmakTığ Örücülüğünde TemelTeknikler

 Tığ örücülüğünde, temel kroşeçeşitleri yapmakTığ Örücülüğünde,

TemelKroşe Çeşitleri

Tığ örücülüğünde, kroşeçeşitlerinden farklı dokularoluşturmak

Tığ Örücülüğünde, KroşeÇeşitlerinden Farklı DokularOluşturma 

Tığ örücülüğünde, teknikleribirleştirerek desen oluşturmak

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.