Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum

Genel

 Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan ilim dalının     adıdır.

 Katılan kursiyer; Doğumundan vefat yılına kadar tüm hayatını, yaşadığı yeri, mücadelelerini, gençliği, evliliği, savaşlarını öğrenir.


Konu Başlıkları

 Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed 

 Peygamberimizin Mekke Yılları 
 Peygamberimizin Medine Yılları 
 Peygamberimizin Dindeki Konumu 
 Peygamberimiz ve Sosyal Hayat 
 Peygamberimiz ve Yakın Çevresi 
 En Güzel Örnek Peygamberimiz

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak, 

 10 yaşını tamamlamış olmak, 
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fizikselve zihinsel) sahip olmak.