Aile ve Çocuk

Genel

Aile olma İlkeleri,  

Aile planlamasının önemi ve aile planlaması yöntemleri,
 Çocuk ve gencin gelişimsel özellikleri,
 Toplumsal düzen, 
 Anayasal hak ve sorumluluklara ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasıamaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları

 Aile Olma 

 Aile Planlamasının Tanımı, Önemi, Sebepleri 
 Aile Planlaması Yöntemleri 
 Gelişim, Gelişim Dönemleri ve Özellikleri 
 Temel İhtiyaçlar 
 Psikososyal ihtiyaçlar 
 Toplumda Çocuk Ve Gencin Ruh Sağlığını EtkileyenFaktörler 
Toplumsal Düzen 40Anayasal Hak ve Sorumluluklar

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak

 13 yaşını tamamlamış olmak

MODÜLER PROGRAM

240 SAAT EĞİTİM SÜRESİ