Kumaş Çanta Dikimi

Genel

Kumaş Çanta Dikimi kurs programını bitiren bireylerin; Tasarı ilkeleridoğrultusunda, dikiş ve overlok makinası kullanarak tasarıma uygun çantayapması ve bu ürünlerin bakım ve korunması ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

TASARI İLKELERİ

DÜZ DİKİŞ 

OVERLOK

PUL VE BONCUKDİKİŞLERİİ

KESİM YAPMA 

ÇANTA YAPIMI

ÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.