Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Harfler ve rakamların mahiyeti
  • Kolay imla kaideleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı Türkçesi ileyazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı gazete vedergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.