Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Osmanlıca yazılmış kolay metinleri okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Harfler ve rakamların mahiyeti
  • Kolay imla kaideleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı Türkçesi ile yazılan kolay metinlerin, matbu metinlerin, son dönem Osmanlı gazete ve dergilerinin günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ