Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları

Genel

Kursiyerler, İyi tarım uygulamaları amaçları ve hedefleri, iyi tarım uygulamalarısisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri, işleyiş şekli ve ana unsurları ilekayıt tutmanın önemi hakkında bilgi sahibi olacaktır. İyi tarım uygulamalarında kaliteyönetim sisteminin önemini kavrayacaktır.

Konu Başlıkları

İYİ TARIMUYGULAMALARI

İYİ TARIMUYGULAMALARIMEVZUATI

RİSK ANALİZİ

GÜBRE ÇEŞİTLERİVE GÜBRELEMETEKNİKLERİ

BİTKİSEL ÜRETİMDEKONTROL NOKTALARIVE UYGUNLUKKRİTERLERİ

BİTKİSEL ÜRETİMDEKONTROL NOKTALARIVE UYGUNLUKKRİTERLERİNİN ARAZİKOŞULLARINDAUYGUNLUĞUNUNDEĞERLENDİRİLMES


Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

İlkokul mezunu olmak,

18 yaşının tamamlamış olmak, 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahipolmak

MODÜLER PROGRAM

84 SAAT EĞİTİM SÜRESİ