Türk Sanat Müziği Nihavent Makamı ve Repertuvarı Eğitimi

Genel

Türk Sanat Müziği Nihavent Makamı Kurs Programını bitiren bireyin; 

Nihavent makamı ses dizisini seslendirmesi, 

Nihavent makamının seyri, durak sesi, güçlü sesin kavraması ve seslendirmesi, 

Nihavent makamına uygun repertuvar oluşturması ve seslendirmesi  amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Türk Sanat Müziğinde Nihavent Makamı

Türk Sanat Müziğinde Nihavent Makamında OluşturulanRepertuvar

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Türk Sanat Müziği Temel Eğitimi Kursuna katılmış ve başarmış olduğunubelgelendirenler, 

Türk Sanat Müziği Temel Eğitim Kursu bitirme belgesi olmayanlar için;

Nihavent Makamı ve Repertuvarı kursunu verecek olan öğretmenlertarafından yapılacak sınav sonucuna göre Türk Sanat Müziği Temel Eğitimidüzeyinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.

MODÜLER PROGRAM

80 SAAT EĞİTİM SÜRESİ