Pasta Yapımı ve Sunumu

Genel

Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pastayapımında mutfak araç- gereç ve ekipmanlarını kullanarak hijyen vesanitasyon kurallarına uygun çeşitli pastalar yapma, süsleme ve sunma ileilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

KİŞİSEL HİJYEN

İŞ İÇİN HAZIRLIK 

HİJYEN VESANİTASYON 

BULAŞIK YIKAMAVE ÇÖP ATIMI 

BESİN ÖĞELERİ 

BESİN GRUPLARI

MAYALIHAMURLARDANÜRÜNLERHAZIRLAMA 

ÖZLEŞTİRİLEREKYAPILANHAMURLARDANÜRÜNLERHAZIRLAMA

ÇIRPILARAKYAPILANHAMURLARLAÜRÜNLERHAZIRLAMA 

PİŞİRİLEREKYAPILANHAMURLARDANÜRÜNLERHAZIRLAMA

ÇİKOLATANINPASTACILIKÜRÜNLERİNDEKULLANIMI 

PASTA VEKURABİYEDEKORLARI

SALONDÜZENLEMESİ 

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

512 SAAT EĞİTİM SÜRESİ