İğne Oyası Yapımı

Genel

İğne Oyası Yapımı kurs programını bitiren bireylerin; İğne oyasının kültürel öneminikavrayarak, yöresel özelliklere uygun olarak ipin bükülmesi, ürününe, kullanım alanınave tekniğine uygun desen tasarımı yapması ve tekniğe uygun olarak ürün oluşturması vebu ürünlerin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

İĞNE OYASININTARİHSELGELİŞİMİ

RENK

MOTİFTASARIMLARI 

İĞNE OYASITEKNİĞİ İLEÜRÜNOLUŞTURMA

ÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel,psiko-motor) sahip olmak.