Yetişkinler İçin Kur´an-ı Kerim (Elif-be) Okuma

Genel

Kur’an-ı Kerim okuma (elif-be) kurs programını tamamlayan bireyin; 

Kur’an-ı Kerim’in islam dinindeki yeri ve önemini bilmesi,

Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını kavraması,

Namazda okunan duaları ve anlamlarını bilmesi,

Namazda sıkça okunan sureleri ve anlamlarını bilmesi, 

Namaz sureleri ve dualarını ezberlemesi, 

Namaz dışında okunan dua ve tesbihatın okunuşunu ve anlamını bilmesiAmaçlanmıştır

Konu Başlıkları

. Kur’an-ı Kerimi Okumaya Giriş 

Harfler ve Özellikleri

Harflerin Okunuşları 

Okunuşla İlgili Özel Durumlar 

Okunacak ve Ezberlenecek Dualar

Yüzüne okunacak ve Ezberlenecek Kısa Sureler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak. 

Okur yazar olmak.