Yetişkinler İçin Kur´an-ı Kerim´i Tecvidli Okuma

Genel

Yetişkinler için Kur’an-ı Kerim’i Tecvidli Okuma kurs programını tamamlayan bireyin; 

Kur’an ilimleri hakkında bilgi sahibi olması, 

Kur’an’ın isimlerini tanıması,

Kur’an’ın dil, üslûp ve belâgatının güzelliğine örnekler vermesi,

Kur’an’daki süreler hakkında bilgi sahibi olması, 

Kıraat ve tecvid ilmi hakkında bilgi sahibi olması,

Tecvidin tanımı, amacı ve önemini kavraması

Harflerin mahreçlerini kavraması,

Ezberlenecek dua ve surelerin tecvid ve mahreç kurallarına uygun şekilde okunmasıAmaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

Kur’an İlimleri 

Kur’an-ı Kerim’i Doğru ve Güzel Okuma:Tecvid 

Med (Uzatma) ve Çeşitleri 

Tenvin, Nun-u Sakin ve Idgamla İlgili Kurallar

Özel Tecvit Kuralları (İmale, işmam, teshil) 

Ezberlenecek Dua ve Surelerin, Tecvid ve Mahrec ile Okunması

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 Yaşını tamamlamış olmak.

Okuryazar olmak.