Montessori Eğitimi

Genel

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir. Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Konu Başlıkları

  • Tarihi ve kurumsal temelleri
  • Eğitimde hassas dönemler
  • Bilinç dışı aşama
  • Bilinçli aşama
  • Sınıf ortamında uygulama
  • Montessori’de alanlar - 1 (Duyular, Matematik, Dil, Coğrafya, Tarih ve kültür, Beslenme ve pişirme)
  • Montessori’de alanlar - 2 (Resim, Müzik, Bilim ve doğa, Nezaket ve davranış, Spor, İletişim)
  • Öz bakım

İstihdam Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; ilgili okullarda, Montessori okullarında, özel kreşlerde, ana okullarında öğretmen yardımcısı olarak görev alabilirler.