Kur´an-ı Doğru Anlama ve Tanıma

Genel

 Kur’an-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Programı’nı bitiren bireyin; 

 Kur’an-ı Kerim mealinin herkes tarafından okunup anlaşılabilecek bir kitapolduğunu kavraması, 
 Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini bilmesi, 
 Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinden kitap haline getirilene kadar geçen aşamalarıbilmesi,
 Mekkî Sureler’den tefsir örneklerini açıklaması ve farklarını bilmesi, 
 Medenî Surelerden tefsir örneklerini açıklaması ve farklarını bilmesi,amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

 Kur’an’ı Anlamaya Giriş 

 Kur’an-ı Kerim Tarihi 
 Tefsir İlmi ve Kavramları 
 Tefsir Tarihi 
 Kur’an’ı Anlama Ve Yorumlama İlkeleri 
 Kur’an-ı Kerimde Ana Konular ve Tefsir Örnekleri 
 Kıssalar ve Örnek Şahsiyetlerle İlgili Tefsir Örnekleri 
 Mekkî Surelerden Tefsir Örnekleri 
 Medenî Surelerden Tefsir Örnekleri

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak 

 13 yaşını tamamlamış olmak