Ses Eğitimi

Genel

Bu programda kursiyerlere; ses eğitimi egzersizleri ve şan tekniğini temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Müziğin temel öğeleri
  • İnsanda ses sistemi
  • Duruş
  • Solunum geliştirici çalışmalar
  • Diksiyon ve artikülasyon
  • Entonasyon
  • Rezonans
  • Vibrato
  • İnici ve çıkıcı diziler
  • Aralıklar ve nüanslar

İstihdam Alanları

Bu program, ses eğitiminde başlangıç düzeyindedir. Öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, müzik alanında kendilerini geliştirmiş olurlar.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak, 

13 yaşını tamamlamış olmak.