Yetişkinler İçin Kur´an-ı Kerim (Elif-be) Okuma

Genel

Kur’an-ı Kerim okuma (elif-be) kurs programını tamamlayan bireyin;

Kur’an-ı Kerim’in islam dinindeki yeri ve önemini bilmesi,

Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını kavraması,

Namaz sureleri ve dualarını ezberlemesi,

Namaz dışında okunan dua ve tesbihatın okunuşunu ve anlamını bilmesi Amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

Kur’an-ı Kerimi Okumaya Giriş

Harfler ve Özellikleri

Harflerin Okunuşları 

Okunuşla İlgili Özel Durumlar 

Okunacak ve Ezberlenecek Dualar

Yüzüne okunacak ve Ezberlenecek Kısa Sureler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak. 

Okur yazar olmak.