Kur´an-ı Kerim Elif-be 7-14 Yaş

Genel

 Kur’an-ı Kerim (Elifba) Okuma kursunu bitiren bireyin, Kur’an-ı Kerim Harflerini ve kelime içindeki yazılış biçimlerini   tanıması, Kur’an-ı Kerim Harflerini mahreçlerine uygun olarak telaffuz etmesi,

 Kur’an-ı Kerim Harflerini harekelerine ve med durumlarına göre seslendirmesi,
 Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okuması,
 Namaz duaları, namazdan sonra okunan tesbihatları usulüne uygun olarak yüzünden okuması, 
 Fatiha suresi, Bakara suresinin ilk beş ayeti,
 Ayet’el-Kürsî ve kısa sureleri usulüne uygun yüzünden okuması, Okunan surelerin ve duaların anlamlarını ana hatları ile kavraması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 

  • Kur’an-ı Kerim
  • Kur’an-ı Kerim harfleri, kelime içindeki yazılışları ve özellikleri
  • Kur’an-ı Kerimdeki harekelerin okunuşları
  • Harf-i Medler, Cezm ve Şedde’nin okunuşuyla ilgili kurallar
  • Med ve Çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışları ve okunuşları
  • El takısı, Lafzatullah ve Huruf-u Mukatta´a’nın yazılışları ve okunuşları
  • Nazma duaları
  • Namaz dışında okunan dua ve tesbihatlar
  • Kısa sureler