Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Genel

Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret alanında kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek, alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları

  • Para politikaları ve ticaret anlaşmaları
  • Dış ticaret işlemleri
  • Dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri fikri, sınai haklar ve tahkim
  • Dış ticaret finansmanı ve banka işlemleri
  • Dış ticarette muhasebe işlemleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, muhasebe ve finans alanında; dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum/kuruluşlar, kurum ve kuruluşların ihracat-ithalat ve gümrük işlemlerinin yürütülmesinde, firmaların dış ticaret muhasebe servislerinin sevk ve idaresinde, özel danışmanlık veya müşavirlik bürolarında, kendilerine ait dış ticaret danışmanlık ofislerinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  • Yükseköğretim kurumlarının Dış Ticaret ile ilgili alan ve dallarından mezun olmak.
  • Diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Dış Ticaret alanında çalışıyor olmak.