Fıkıh ve Güncel Hayat

Genel

 Fıkıh ve Güncel Hayat Kurs Programını tamamlayan bireyin; 

 Fıkıh ilminin tanımını ve kapsamını bilmesi,
 Sosyal hayatın temeli olarak aile ile ilgili fıkhi yükümlülükleri bilmesi,
 Sosyal hayatla ilgili bazı temel ölçüleri kavraması,
 Çevre, teknoloji ve tıp alanında fıkhın ortaya koyduğu ilkeleri bilmeleri, amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Fıkıh İlmi 

 İslam ve Hukuk 
 İçtihat
 Temizlik ve Namaz 
 Oruç 
 Zekât 
 Hac 
 Kurban  Günlük Hayat 
İslam ve Sosyal Hayat 
Mülkiyet Hukuku 
İslam ve Ekonomik Hayat 
Çevre Teknoloji ve Tıp

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 12 Yaşını tamamlamış olmak

 Okuryazar olmak.

MODÜLER PROGRAM

38 SAAT EĞİTİM SÜRESİ