Usta Öğretici Oryantasyon

Genel

Bu faaliyet Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimimerkezlerinde görev yapan/ yapacak olan kadrolu usta öğretici ile ücretli uzman veusta öğreticilerin mesleki tecrübelerine katkı sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmakesasına dayanmaktadır.

Konu Başlıkları

Eğitim/ Öğretimde Temel Kavramlar 

Öğretimde Öğreticinin Rolü, Alanlar ve Öğreticinin Beden Dili

Yetişkin Eğitimi 

Yetişkin Eğitiminde Uygun Program, İçerik ve Materyal Kullanımı

Yetişkin Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Mevzuat ve Sistem Uygulamaları 

Usta Öğreticinin Tanımı, Görevi ve Sorumlulukları

Kurumsal İletişim, Temsil ve Protokol Kuralları

Görevin Gerektirdiği Mevzuat

İstihdam Alanları


Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını doldurmuş olmak,

Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimimerkezlerinde görev yapan/ yapacak olan kadrolu usta öğreticiler, görev alacakücretli uzman ve usta öğreticiler

30 SAAT EĞİTİM SÜRESİ