Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi

Genel

Katı-sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs programı sonunda bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,

2. Merkezi ısıtma sistemlerinde ön hazırlık, temizlik, bakım ve kontrollerini yapması,

3. Katı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun işlemi gerçekleştirmesi

4. Sıvı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun yakma işlemini gerçekleştirmesiamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Merkezi IsıtmaSistemleri Tanıma

Katı Yakıtlı KazanYakma

Sıvı Yakıtlı Kazan Yakma


Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

En az ilkokul mezunu olmak.

18 Yaşını doldurmuş olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.