Mozaik

Genel

Mozaik kurs programını bitiren bireylerin; mozaik tekniği kullanılarak ürünoluşturma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

KOMPOZİSYONOLUŞTURMA

MOZAİK PANODESENİHAZIRLAMA

DEKORATİFÜRÜNLERDEMOZAİK

MOZAİK PANOYAPMA

ÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI


Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

132 SAAT EĞİTİM SÜRESİ