Arapça A1 Seviyesi

Genel

Bu program öğrencilere; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma gibi konularda bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

  • Ben ve yakın çevrem
  • Günlük yaşam
  • İnsanların görünüşleri ve tanımlamalar
  • Zaman ve mekan
  • Sosyal hayat

İstihdam Alanları

Arapça dil öğreniminin başlangıç seviyesini oluşturan bu program, güncel Arapçanın öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.