Aile Hayatı

Genel

Aile hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesile, hem de
kişiyi dince günah sayılan çeşitli kötülüklerden alıkoyan bir vasıtadır. “İçinizden kendileriyle
huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi O’nun
varlığının belgelerindendir. Bunda düşünen insanlar için dersler vardır.” Rum Suresi:21
Bugün aile kurumu dünden daha çok korunmaya muhtaç hale gelmiştir. Gerek eşlerin
birbirlerine karşı sabitkadem duruşu ve gerekse çocuklarını aile içinde, aile değerleriyle
yetiştirmeleri zorlaşmıştır

Konu Başlıkları

Kur’an’da Aile İle İlgili Örnek Ayetler 

Peygamberimizin Aile Yaşamından Örnekler 
Evlilik ve Aile Hayatı 
Çocuk Gelişiminde Anne-Baba Rolleri 
Ailede Öğrenme 
Aile ve Medya
Aile Hukuku
 Ailede İktisat
Ailede Sağlık

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak,

Okuryazar olmak. 

MODÜLER PROGRAM

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ