Misinalı Takı Yapma

Genel

Bu programda kursiyerlere; tekniğine ve modeline uygun olarak misinaları örerek takı yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Takının gelişimi
  • Tarihsel ve kültürel takılar
  • Renk
  • Takı tasarımı 1
  • Misinalı takılar

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

126 SAAT EĞİTİM SÜRESİ