Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı