Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Herhangi bir alanda en az ön lisans eğitimi almış olmak,

2. 17 yaşını tamamlamış olmak,

3. “Osmanlıcada Arşiv ve Edebi Metinler” kurs bitirme belgesine sahip olmak,

4. Osmanlıca okuma-yazma alanında yapılacak ön yeterlilik sınavından en az 70 puanalmış olmak.

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ