Özel Gün ve Nikah Şekeri Hazırlama

Genel

Bu branşta kursiyerlere; tekniğe ve modele uygun hamuru hazırlama, kumaşı sertleştirme, kalıp vehamuru hazırlama, hamuru ve kumaşı renklendirme, ütüleme, toplama, dallama vebuketleme işlerinin bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Tutkallı hamur çiçek
  • Fantezi yaka çiçeği
  • Kutlama aksesuarları

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerinde çalışabilir veya evinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özellikleresahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

193 SAAT EĞİTİM SÜRESİ