İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Bu branşta; elektronik tablolama ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde verileri çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek amacı ile hazır fonksiyonları ve VBA kodlarını yazma bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Excel ile elektronik tablolama
  • Excel ile VBA programlama

İstihdam Alanları

Bu branşı başarıyla tamamlayan kursiyerler; Excel ile verilerin tutulduğu her departmanda çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilir.

  • Meslek Liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
  • Asgari okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.