İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Bu branşta; elektronik tablolama ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde verileri çözümleyebilmek ve değerlendirebilmek amacı ile hazır fonksiyonları ve VBA kodlarını yazma bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Excel ile elektronik tablolama
  • Excel ile VBA programlama

İstihdam Alanları

Bu branşı başarıyla tamamlayan kursiyerler; Excel ile verilerin tutulduğu her departmanda çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  Ortaokul mezunu olmak.

 .13 yaşını tamamlamış olmak.

 . Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.