Yabancılar İçin Türkçe Seviye A1

Genel

Bu programda kursiyerlere; konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçları karşılayabilmek adına bilinengünlük ifadeleri, türkçe sözcükleri ve dil yapılarını kullanarak dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Günlük hayatta iletişim
  • Aile ilişkileri ve çevre
  • Alışkanlıklar ve tercihler
  • Yiyecekler ve içecekler
  • Geleceği planlama, geçmişi anlatma

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışabilirler.