Elde Suzeni

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Elde Suzeni tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereçleri işlemeye hazırlama ve Suzeni tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde suzeni
  • İşlemelerin bakımı Ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler, evlerinde üretim yapabilirler.

MODÜLER PROGRAM

200 SAAT EĞİTİM SÜRESİ