Elde Suzeni

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Elde Suzeni tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereçleri işlemeye hazırlama ve Suzeni tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde suzeni
  • İşlemelerin bakımı Ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, el nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler, evlerinde üretim yapabilirler.