Dantel Anglez Yapımı

Genel

Bu programa devam edenler; Dantel Anglez tekniklerine uygun desen araştırıp işlemeye hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi edinir.

Konu Başlıkları

  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Şerit örme
  • İngiliz danteli (dantel anglez)
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya ya da desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz ve el nakışı yapan atölyelerde, moda evlerinde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

146 SAAT EĞİTİM SÜRESİ