Dantel Anglez Yapımı

Genel

Bu programa devam edenler; Dantel Anglez tekniklerine uygun desen araştırıp işlemeye hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi edinir.

Konu Başlıkları

  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Şerit örme
  • İngiliz danteli (dantel anglez)
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya ya da desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz ve el nakışı yapan atölyelerde, moda evlerinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

     1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

    2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özellikleresahip olmak.